Retourbeleid

Gelieve geen retourzendingen naar bovenstaand adres te sturen. Je ontvangt van ons een gratis retourlabel.

Herroepingsrecht

Je hebt het wettelijke recht om dit contract binnen veertien (14) dagen zonder opgave van reden te annuleren.
De herroepingstermijn van veertien (14) dagen gaat in op de dag waarop de klant of een aangewezen derde persoon, geen koerier, de bestelling in ontvangst heeft genomen.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je een duidelijke schriftelijke verklaring (bijvoorbeeld een e-mail, een brief per post of een fax) waarin je aangeeft dat je dit contract wilt terugtrekken, sturen naar:

Contorion GmbH
Friedrichstraße 224
10969 Berlin
E-mail: [email protected]
Telefon: +31 (0)20 242 8692
Fax Nr.: 030 / 208 473 369

Je kunt het voorbeeld van een annuleringsformulier (artikel 11 in de Algemene voorwaarden) gebruiken als template, maar dit is niet verplicht.

Je kunt de bestelling ook eenvoudig annuleren via je account . Zoek de betreffende bestelling en start het proces door te klikken op: 'Artikel(en) annuleren/retourneren'. Selecteer het aantal artikelen en de exacte reden van retour. Als je van deze optie gebruik maakt, sturen wij je direct een e-mail ter bevestiging van je annuleringsverzoek.

Gevolgen van herroeping:

Indien je dit contract annuleert, moeten wij alle betalingen die wij van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten verbonden aan een ander gekozen type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), direct en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de dag waarop wij de melding van je annulering van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode die je voor de oorspronkelijke betaling hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen; in geen geval worden jou kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. Wij kunnen weigeren een terugbetaling te doen totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat je bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggezonden.

Je moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de dag waarop je ons de annulering van dit contract hebt medegedeeld, aan ons terugsturen of overhandigen. De termijn is in acht genomen indien de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen worden verzonden. Bij goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden, nemen wij de kosten van de retourzending voor onze rekening. Goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden, worden bij je opgehaald door een transportbedrijf. In het geval dat de goederen worden vervoerd door een gespecialiseerde vervoerder, draag jij de kosten van het retouren.

De klant betaalt het eventuele waardeverlies van de goederen als gevolg van de omgang met het product die geen verband houdt met de controle van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

Vrijwillig retourbeleid binnen 30 dagen

(1) Voor alle artikelen gekocht via onze online winkel, bieden wij een dertig (30) dagen vrijwillig retourbeleid vanaf de ontvangst van de goederen. Stuur ons binnen 30 dagen na ontvangst de originele, onbeschadigde en complete artikelen met de bijbehorende verpakking. Om de goederen te retourneren kun je ook contact opnemen met onze klantenservice via [email protected] Je ontvangt instructies en het benodigde retourlabel.

(2) Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht, betalen wij de enkel de aankoopprijs van je artikel(en) terug op de gebruikte betaalmethode; niet de verzendkosten.

(3) Het herroepingsrecht is niet van toepassing op bestellingen die niet in onze online shop staan, aangevraagd via ons individuele offerteformulier.

(4) Naast je wettelijke rechten zoals het herroepingsrecht (zie artikel 6) en de garantie (zie artikel 9) bestaat er ook een vrijwillig recht op teruggave. Het wettelijke recht (herroepingsrecht) en de garantie blijven ongehinderd door het recht op vrijwillige teruggave en blijven onbeperkt.

Garantie

(1) Je hebt in het geval van een gebrek aan het geleverde product recht op herstel van het gebrekkige product. Je kunt kiezen uit reparatie of vervanging van het gebrekkige product. Wij hebben het recht om de gekozen wijze van herstel te weigeren, als dit slechts tegen onevenredig hoge kosten mogelijk is en de andere wijze van herstel voor jou geen nadelen met zich meebrengt. Aan ondernemers verlenen wij naar eigen goeddunken garantie voor gebreken aan de producten door reparatie of een vervangende levering.

(2) Op onze garantieregeling gelden onverminderd de wettelijke rechten van de consument. De wettelijke garantie betekent dat je altijd recht hebt op een goed product en dat het product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

(3) De garantietermijn voor ondernemingen is twaalf (12) maanden. Een garantie kan niet verjaren, voor zover wij op andere rechtsgronden aansprakelijk zijn of het een zakelijk recht van een derde betreft, op grond waarvan de teruggave van het ontvangen product kan worden geëist.

(4) Je hebt als koper een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat je moet onderzoeken of het product geschikt is voor wat jij er mee wil doen.

(5) Wij hebben op onze beurt een informatieplicht en moeten jou alles vertellen over wat we van het product weten.