Milieu en Recycling

1. Terugname van gebruikte batterijen en accu's

2. Terugname van elektrische apparaten volgens de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Regeling AEEA) en Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en accu's

3. Retourzending