Privacybeleid

1. Verantwoordelijke, toepassingsgebied

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) binnen ons onlineaanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud, evenals externe onlineaanwezigheden, zoals onze socialemediaprofielen (hierna gezamenlijk "onlineaanbod" genoemd). Voor de gebruikte termen, zoals "verwerking" of "voor de verwerking verantwoordelijke", verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

Contactpersoon