Retourneren

Bij Contorion heb je na ontvangst van je bestelling altijd 30 dagen de tijd om een artikel terug te sturen. Dat gaat heel makkelijk en wij nemen de verzendkosten voor onze rekening.* Meer over ons retourbeleid vind je onder aan deze pagina.

Zo werkt het

Log in op je Contorion account en ga naar het tabblad "Bestellingen".

Als je op "Bekijk details" klikt, zie je daar een speciale knop om het artikel te annuleren of te retourneren.

Selecteer de artikelen die je wilt terugsturen en de reden voor retour.

Na bevestiging van de aanvraag ontvang je een e-mail met alle instructies voor het retourneren van de goederen. Het retourlabel dient te worden uitgeprint en bevestigd aan het te retourneren pakket, inclusief de uitgeprinte kopie van de factuur. Lever het pakket af bij het dichtstbijzijnde GLS afhaalpunt.

Let op! Als de reden voor terugzending een defect aan het geleverde artikel is (beschadigd, werkt niet, enz.), neem dan eerst contact op met onze klantenservice voor je het artikel terugstuurt. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een contactformulier in te vullen en te sturen via onze chatbot.

Terugbetaling

Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling, via dezelfde betaalwijze waarmee je de bestelling hebt betaald. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat je aangetoond hebt deze te hebben opgestuurd.

Teruggestuurde artikelen moeten in zo oorspronkelijk mogelijke staat en onbeschadigd zijn, indie redelijkerwijs mogelijk.

Als je iets terugstuurt, krijg je het betaalde bedrag terug. We geven geen tegoedbonnen uit. Zo kun je nieuwe artikelen bestellen zonder te hoeven wachten tot je retouraanvraag verwerkt is.Retourbeleid

Gelieve geen retourzendingen naar ons kantoor in Amsterdam sturen. Je ontvangt van ons een gratis retourlabel.

Herroepingsrecht

Je hebt het wettelijke recht om dit contract binnen veertien (14) dagen zonder opgave van reden te annuleren.
De herroepingstermijn van veertien (14) dagen gaat in op de dag waarop de klant of een aangewezen derde persoon, geen koerier, de bestelling in ontvangst heeft genomen.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je een duidelijke schriftelijke verklaring (bijvoorbeeld een e-mail, een brief per post of een fax) waarin je aangeeft dat je dit contract wilt terugtrekken, sturen naar:

Contorion GmbH
Friedrichstraße 224
10969 Berlin
E-mail: [email protected]
Telefon: +31 (0)20 241 8692
Fax Nr.: 030 / 208 473 369

Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Je kunt de bestelling ook eenvoudig annuleren via je account . Zoek de betreffende bestelling en start het proces door te klikken op: 'Artikel(en) annuleren/retourneren'. Selecteer het aantal artikelen en de exacte reden van retour. Als je van deze optie gebruik maakt, sturen wij je direct een e-mail ter bevestiging van je annuleringsverzoek.

Gevolgen van herroeping:

Indien je dit contract annuleert, moeten wij alle betalingen die wij van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten verbonden aan een ander gekozen type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), direct en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de dag waarop wij de melding van je annulering van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode die je voor de oorspronkelijke betaling hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen; in geen geval worden jou kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. Wij kunnen weigeren een terugbetaling te doen totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat je bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggezonden.

Je moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de dag waarop je ons de annulering van dit contract hebt medegedeeld, aan ons terugsturen of overhandigen. De termijn is in acht genomen indien de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen worden verzonden. Bij goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden, nemen wij de kosten van de retourzending voor onze rekening. Goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden, worden bij je opgehaald door een transportbedrijf. In het geval dat de goederen worden vervoerd door een gespecialiseerde vervoerder, draag jij de kosten van het retourneren.

De klant betaalt het eventuele waardeverlies van de goederen als gevolg van de omgang met het product die geen verband houdt met de controle van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

Vrijwillig retourbeleid binnen 30 dagen

(1) Voor alle artikelen gekocht via onze online winkel, bieden wij een dertig (30) dagen vrijwillig retourbeleid vanaf de ontvangst van de goederen. Stuur ons binnen 30 dagen na ontvangst de originele, onbeschadigde en complete artikelen met de bijbehorende verpakking. Om de goederen te retourneren kun je ook contact opnemen met onze klantenservice via [email protected]. Je ontvangt instructies en het benodigde retourlabel.

(2) Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht, betalen wij de enkel de aankoopprijs van je artikel(en) terug op de gebruikte betaalmethode; niet de verzendkosten.

(3) Het herroepingsrecht is niet van toepassing op bestellingen die niet in onze online shop staan, aangevraagd via ons individuele offerteformulier.

(4) Naast je wettelijke rechten zoals het herroepingsrecht (zie artikel 6) en de garantie (zie artikel 9) bestaat er ook een vrijwillig recht op teruggave. Het wettelijke recht (herroepingsrecht) en de garantie blijven ongehinderd door het recht op vrijwillige teruggave en blijven onbeperkt.

Garantie

(1) Je hebt in het geval van een gebrek aan het geleverde product recht op herstel van het gebrekkige product. Je kunt kiezen uit reparatie of vervanging van het gebrekkige product. Wij hebben het recht om de gekozen wijze van herstel te weigeren, als dit slechts tegen onevenredig hoge kosten mogelijk is en de andere wijze van herstel voor jou geen nadelen met zich meebrengt. Aan ondernemers verlenen wij naar eigen goeddunken garantie voor gebreken aan de producten door reparatie of een vervangende levering.

(2) Op onze garantieregeling gelden onverminderd de wettelijke rechten van de consument. De wettelijke garantie betekent dat je altijd recht hebt op een goed product en dat het product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

(3) De garantietermijn voor ondernemingen is twaalf (12) maanden. Een garantie kan niet verjaren, voor zover wij op andere rechtsgronden aansprakelijk zijn of het een zakelijk recht van een derde betreft, op grond waarvan de teruggave van het ontvangen product kan worden geëist.

(4) Je hebt als koper een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat je moet onderzoeken of het product geschikt is voor wat jij er mee wil doen.

(5) Wij hebben op onze beurt een informatieplicht en moeten jou alles vertellen over wat we van het product weten.

*Contorion vergoedt de verzendkosten van retourzendingen, behalve voor artikelen die per speciale koerier worden verzonden (zware, zeer grote of gevaarlijke goederen). Voor meer informatie, zie onze algemene voorwaarden.