Lassen en solderen

Topcategorieën in "Lassen en solderen"

Solderen en lassen - moderne processen met een zeer lange traditie

Solderen en lassen behoren tot de verbindingstechnieken die in veel industrieën gebruikt worden. In bedrijven uit de elektrotechniek bijvoorbeeld speelt zachtsolderen een belangrijke rol, loodgieters solderen of lassen buizen van sanitaire, verwarmings- en zonne-installaties en bij de productie van auto's of in de scheepsbouw worden de meest uiteenlopende technieken uit de categorie solderen & lassen gebruikt. De lijst van mogelijke toepassingen van deze universeel toepasbare verbindingstechnieken zou tot in het oneindige door kunnen gaan.

In tegenstelling tot lassen leidt solderen niet tot een materiële vereniging, omdat de te verbinden delen niet gesmolten worden, maar alleen verhit en samengevoegd met behulp van een extra metaalachtig materiaal (soldeer), dat gemakkelijker te smelten is dan de metalen die het moet verbinden. Dit procédé is een zeer oude kunst en werd reeds in de Bronstijd toegepast - een gebroken Keltisch bronzen zwaard van rond 1000 v. Chr. werd op deze manier weer in elkaar gezet. Gesoldeerde loden pijpen werden door de oude Grieken en Romeinen gebruikt om waterleidingen te bouwen, die vandaag nog te bewonderen zijn in Pompeï.

Lassen is een jonger procédé dan solderen, dat pas echt tot ontwikkeling kwam met de ontwikkelingen van de industrialisatie in de 19e eeuw, en dat nu in verschillende categorieën verdeeld wordt volgens DIN, vanwege de uiteenlopende toepassing. Essentieel voor de indeling in categorieën zijn het soort energiedrager dat uitwendig op het werkstuk inwerkt, het soort basismateriaal, het doel van het lassen, alsmede de fysieke procesvolgorde en de mate van mechanisatie. Lassen wordt gedefinieerd als een proces dat dient om materialen in de laszone samen te voegen. Dit gebeurt met behulp van warmte en/of kracht, met of zonder toevoegmetaal.

Alles voor de gezondheid en veiligheid van je werknemers

De gezondheid en veiligheid van de werknemers hebben ook bij solderen & lassen de hoogste prioriteit, omdat het werk alleen met weinig risico kan worden uitgevoerd als er uitgebreide voorzorgsmaatregelen worden genomen. Mogelijke bronnen van gevaar zijn

  • lawaai van elektrische bogen, stromingsgeluid, enz., dat al gauw meer dan 85 dB (A) kan bedragen
  • warmte van vlammen van toortsen en elektrische bogen, die zelfs zonder direct contact brandwonden kunnen veroorzaken
  • verhitting van onderdelen tot temperaturen die bij contact brandwonden veroorzaken

Om ervoor te zorgen dat je werknemers zich op betrouwbare wijze kunnen beschermen tegen mogelijke gevaren, moet je de voorgeschreven beschermingsmiddelen aanschaffen, samen met de las- en soldeervoorraden. Je vindt in ons assortiment onder andere:

  • Beschermende kleding voor lassers (schort, handschoenen en beenkappen van leer)
  • Lassershelmen, gelaatsbescherming of beschermbrillen
  • Vonken dekens
  • Warmtebeschermende pasta
  • Hoorbescherming

Wij geven je graag advies over het samenstellen van een veilige uitrusting.